VISOKA STROKOVNOST

Velik pomen dajemo strokovni usposobljenosti zaposlenih, saj se zavedamo, da je to dejavnik, ki vpliva na izbor računovodskega servisa in tudi na zaupanje naročnikov. Ustrezna strokovna struktura zaposlenih je ključni pogoj za opravljanje strokovno zahtevnejših storitev tudi za zahtevnejše naročnike.

Zaposleni na FIRSK d.o.o. svojo strokovnost potrjujemo tako s svojo formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Za izobraževanje letno nameni okoli 30 ur na zaposlenega, kar sovpada z evropskim povprečjem. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo zastavljene visoke strokovne standarde, ter vedno najdemo pravo rešitev za našo stranko.