VARNOST

Velik pomen dajemo strokovni usposobljenosti zaposlenih, saj se zavedamo, da je to dejavnik, ki vpliva na izbor računovodskega servisa in tudi na zaupanje naročnikov. Ustrezna strokovna struktura zaposlenih je ključni pogoj za opravljanje strokovno zahtevnejših storitev tudi za zahtevnejše naročnike.