STANDARD IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV

ZRS_Standard_znak61Kakovostno opravljena računovodska storitev ima pomemben vpliv na uspešnost naših strank in s tem celotnega gospodarstva. Da se dejavnost opravlja kakovostno, mora izvajalec računovodskih storitev vlagati v izobraževanja, opremo, programe, kadre in nenazadnje tudi v prostore. Vse to terja finančno in časovno investicijo. Zato je toliko težje razumeti dumpinške ponudbe na slovenskem trgu s strani različnih računovodskih servisov. S takšno situacijo se srečujemo, ker računovodski servis lahko odpre oseba brez ustrezne formalne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in popolnoma brez izkušenj. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij se podjetja, ki sodelujejo s takšnimi izvajalci računovodskih storitev, lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.

Zaradi težke tržne situacije, s katero se soočamo računovodski servisi, izvajalci računovodskih storitev in potreb trga, se je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov odločil ubrati pot regulacije dejavnosti po norveškem modelu. Oblikovali so Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki so ga oktobra 2014 predstavili na Zboru članov ZRS.

Namen standarda je opredeliti osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec pri opravljanju dejavnosti. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovost izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov.

Ureditev dejavnosti v obliki Standarda izvajalcev računovodskih storitev bo zaščitilo uporabnike storitev računovodskih servisov oziroma podjetja. Podjetja se lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij.