KONTROLING

Svetovanje pri vzpostavitvi sistema kontrolinga, ki zajema:

  • ocena obstoječega stanja na področju spremljanja in načrtovanja prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih;
  • vzpostavitev načrtovanja in nadziranja stroškov;
  • opredelitev metodologije izračuna dobičkonosnosti posameznih stroškovnih nosilcev;
  • vzpostavitev sistema spremljanja osnovnih sestavin prostega denarnega toka za potrebe operativnega in strateškega odločanja uprave podjetja.