FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

  • Finančno načrtovanje izdelovanje finančnih tokov za pridobitev posojil,
  • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil,
  • svetovanje pri naložbenih in finančnih odločitvah,
  • svetovanje o možnih izboljšavah trenutne finančne situacije,
  • drugo finančno in poslovno svetovanje.